PAZAR 22              TEMMUZ

AGelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar.@

Böylece RAB onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu.

Yaratılış 11:78

İnsanlar Rab=be karşı isyan ettikleri zaman birlikteydiler, ama Rab şimdi onları dağıttı. Dil konusunda yabancı bir ülkede dil bilmeyen kişinin ne kadar zorluk çektiğini bizler iyi biliyoruz.
Dilin oluşturduğu engeller bazen yıkımlara neden olabilir. Bu dil karışıklığı Babil=de gerçekleşti. Hemen ardından kule inşaatı durdu, insanlar Babil=i terk etti ve çevreye dağıldı. Burada doğaüstü bir olay yer aldı, bir mucize oldu. nsanlar birden çeşitli dillerle konuşmaya başladılar ve birbirlerini anlayamaz duruma geldiler. Bu aslında Rab=bin isyana karşı yargısıydı.
Tufan yargısı da tümüyle yozlaşmış olan insanlık ailesini günahtan temizlemek için gelmişti. Tufandan sonra Rab onları kutsadı. nsan açısından bakılırsa bu olay insanlık üzerine düşen büyük bir lânetti. Babil olayında da Tanrı insanların tamamen yozlaşmasını, putperestliğinde en doruk noktaya çıkmasını engelledi. Unutmayalım ki, günah sınırını aştığında, yargı gelir.