PAZAR         20                 MAYIS

(sa Mesih=in sözüne güvenerek cüzam hastalığından kurtulan adam)

sa=nın ayaklarına kapandı. O=na teşekkür etti.

Luka 17: 16

Biliyor musunuz, değerli dostum, şükretmekle Tanrı=yı yüceltmiş oluyoruz. Aynı zamanda teşekkür etmekle Tanrı=nın sa Mesih aracılığıyla bize sağlamış olduğu nimetleri kendimize kabul etmiş oluruz. Öbür yanda, teşekkür etmezsek, hamt etmezsek, Rab=bin bizim için sunduğu iyilikleri, inayeti küçük gördüğümüzü gösteririz. O zaman da Rab=bin bize sunduğu o bereketlerden gerektiği gibi yararlanamayız. ükür dolu bir yaşamı yaşamamak, aslında yenilginin, sevincin yitirilmiş olduğunu gösteren bir işarettir. Rab=bin bereketlerini unutan kişi, sadece sıkıntılarını, gerçekleşmemiş olan hayallerini, korkularını, kaygılarını, eksiklerini düşünür ve haliyle mutsuz olur.
ARAB=be övgüler sun, ey gönlüm! O=nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! RAB=be övgüler sun, ey canım! yiliklerinin hiçbirini unutma! Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O=dur@ (Mezmur 103:1S5).