PAZAR 12              AĞUSTOS

RAB Avram=a görünerek, ABu toprakları senin soyuna vereceğim@ dedi. Avram, kendisine görünen RAB=be orada bir sunak yaptı.

Yaratılış 12:7

Tehlikeli ve yabancı oldukları ülkede brahim ve Sara=ya büyük bir teselliydi Tanrı=nın onlara gözükmesi ve konuşması. man ile yaşandığı zaman, korkuya fazla yer kalmaz (br.13:5S6, H.18:9; 2 Tim.4:17).
İman hayatında belki tehlikeli bir yolculuğumuz olmaz, ama her zaman sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Örneğin, bazen aile içerisinde sorunlar olur, bazen iş yerinde büyük bir sorun olur, hatta işten atılma korkusu da yaşanabilir. Tüm bu ve benzeri korku ve kaygılarda, sorunlarda gözlerimizi çevireceğimiz Rab vardır ve O bizlere gereken gücü ve desteği sağlar.
İbrahim Kenan diyarının neresine gittiyse çadırını kurduğunu ve orada bir sunak yeri yaptığını ve Rab=be sunak sunduğunu görüyoruz (Yar.12:7S8; 13:3S4).
Çadır sembol olarak, insanın bu dünyada bir yolcu, bir yabancı olduğunu göstermektedir (br.11:9S16; 1 Petrus 2:11). Sunak ise Tanrı=nın sunduğu göksel vatandaşlığı simgelemektedir.