PAZAR               10                HAZİRAN

Günah işlemedik dersek Tanrı=yı yalancı çıkarırız

ve O=nun sözü bizde barınmaz.

1 Yuhanna 1:10

Neden Rab=be gidip yüreğinizi açmıyorsunuz ve başkasına söyleyemeyeceklerinizi O=na anlatmıyorsunuz? Sorunlarınızı, günahlarınızı anlatın Rab=be. Zayıflıklarınızı anlatın, itiraflarda bulunun. Tanrı=ya, kendisiyle paydaşlık içinde olup O=nun ilkelerini kendi hayatınızda yaşamak ve başkalarına yansıtmak istediğinizi söyleyin. Tanrı=nın kendisine geri dönen yolu da Tanrı=nın hazırlamış olması harikadır!
Şimdiye dek söylediklerimizi özetlersek, Yuhanna bize, ancak ışıkta, yani Tanrı=nın önünde yürüyerek O=nunla beraberliğimiz olabilir, diyor. Yapmamız gereken ikinci nokta, günahlarımızı O=na itiraf etmektir. Işıkta yürüdükçe sa Mesih=in kanının bizi arıtmaya devam ettiğini biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki, daha kusursuz değiliz, ne yazık ki, her zaman günaha düşeceğiz. Ancak bu günahlılığımızı O=na itirafta bulunmamız gerektiğini de bilmeliyiz. Günbegün, Rab=bin Sözü=nden gereken besini, gıdayı alarak yaşamamız, imanda büyümemiz gerekir. Rab=bin Sözü=ne değer verdikçe, o Söz=den beslendikçe o Söz bizi geliştirecek ve olgunlaştıracaktır.