PAZAR           06                 MAYIS

RAB=bin nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır: gururlu gözler, yalancı dil,

suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seğirten ayaklar,

yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

Süleyman=ın Özdeyişleri 6:16S19

Bugünkü ayette Tanrı=nın nefret ettiği yedi şeyi sıralar. lki AGururlu gözler@dir, sonra, Ayalancı dil, suçsuz kanı döken eller@. Tanrı=nın nefret ettikleri listesinin başında ne olduğunu görüyor musunuz? Gururlu gözler. Tanrı bundan nefret ettiğini söyler. Tanrı bundan adam öldürmeden nefret ettiği kadar nefret eder.
Yakup 4:6, ATanrı kibirlilere karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder@ der. Gurur insanın mahvolma nedenidir. Gurur ailelerin yıkılmalarına nedendir. Gurur büyük bir günahtır.
Süleyman=ın Özdeyişleri=nde şunları da okuyoruz:
AGururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir@ (16:18).
AKüstahlığın ardından utanç gelir, ama bilgelik alçakgönüllülerdedir@ (11:2).
AKibir insanı küçük düşürür, alçakgönüllülükse saygı kazandırır@ (29:23).