PAZAR        03                HAZİRAN

Tanrı ışıktır ve O=nda karanlığın izi yoktur.

1 Yuhanna 1:5 b

Işık insana rehberlik eder, yolu gösterir. Ufuktaki ışık insana cesaret verir. Devam edecek gücü sağlar. Tanrı ışıktır. Dostum, karanlık sadece ışığı yok saymak değildir. Basitçe ışığın karşıtı da değildir. Karanlık ışığa düşmandır. Tanrı=nın ışığı ve kutsallığı dünyanın karanlık ve karmaşası ile tam bir çatışma halindedir.
Bizler insan olarak bu dünyada günahla dolu küçük bir yaratığız. Gerçek şudur ki, bizler günahlı ve bu nedenle de tamamen bozuğuz. Kurtuluş için Tanrı=nın sevgisi, merhameti ve kayrası olmasaydı, cehenneme atılmaktan başka bir işe yaramazdık. Ama Tanrı bizi çöplüğe, bunun sonunda da cehenneme atmadı, cehennemi hakketmişken. O bize gönderdiği kurtarıcı aracılığıyla yeniden sonsuz yaşamı sağladı. Bu yaşamda bana rehberlik etmesi için Kutsal Ruhu=nu ve kendi Sözü olan Kutsal Kitap=ı verdi. Bugün Mesih=e iman eden her insanın yüreğinde olan Tanrı=nın Kutsal Ruh=u ve elindeki Kutsal Kitap ona rehberlik eder, yol gösterir.