CUMARTESİ             31                MART

Musa imanla Passah kurbanının kesilmesini ve kanının kapılara sürülmesini sağladı, öyle ki ilk doğanları öldüren melek kendilerine dokunmasın.

İbraniler 11:28

Yargılanmamak, ilk doğanların ölmemesi için Mısır=da köle durumunda olan brahim=in soyu olan Yahudiler ne yapmalıydı?
Bir kurban kesip onun kanını kapı sövelerine sürmeleri ve içeri girip kapıları kapatmaları gerekirdi. Öyle de yaptılar ve ölüm meleği o evin içinde olanlara dokunmadı. Buna rağmen, evin içinde olanlar hiç kuşku yok ki, korkuya kapıldılar; şüphelendiler, acaba dediler. Ama önemli olan içeride olmaktı. çeride istedikleri kadar korksunlar, şüphelensinler! Kimin imanı daha güçlüdür, kiminki daha azdır tartışmasını bile belki yaptılar. Ama onların bu türden düşünmeleri onları korumadı, onları koruyan evin içinde olmalarıydı. Çünkü bir şey olmayacaktı, ki olmadı da. Neden? Çünkü kapı üzerinde kan vardı. Yargıdan kurtaran, kurtuluşu getiren de bu kandı.
Tanrı=nın getirdiği çözüm basitti, ama imanı gerektirmekteydi.
Ölüm meleğinin onlara dokunmaması için sadece bir kurban kesip kanını kapı sövelerine sürmeliydiler. O kadar. Bu gün de sonsuz yargıdan kurtulmak basit, ama iman adımını atmayı gerektirir.