CUMARTESİ             30              HAZİRAN

Ey sizler, yoldan geçenler. Sizin için önemi yok mu bunun?

Ağıtlar 1:12

Dostum, sa Mesih=e neden iman ettiniz? sa=ya sadece yeni bir kişilik kazanmak için mi geldiniz? Ruhunuza biraz huzur bulmak, yüreğinizde birazcık sevgi yaratmak için mi geldiniz? O=nun çarmıhta ölmesinin nedeni bu mudur? Bakın, Mesih çarmıhta sizi cehennemden kurtarmak için öldü. Tanrı=nın Ruhu dünyaya Mesih=i Kurtarıcı olarak göstermek ve dünyayı günahı hakkında ikna etmeye geldi. sa, ABana iman etmedikleri için@ günah işlediler (Yu.16:9) dedi. Tanrı=nın hırsız için, katil, üçkağıtçı ve her tür günah için bir çaresi vardır. Ama sa Mesih=i reddeden birisi için çaresi yoktur. Bu işlenebilecek en büyük günahtır.
Mesih=i reddederseniz O=nun sizin için yapmış olduğu o eşsiz kurtuluşun anlamını yitirdiği bir yere gelebilirsiniz. Yeruşalim, Tanrı=nın Yeremya=ya, ASeni dinlememelerine üzülme. Eğer Musa, lyas ya da Samuel burada olup onlar için dua etseydi, onları da dinlemezdim. Artık çok geç; çizginin öbür tarafına geçtiler!@ diye yargıladığı kenttir.