CUMARTESİ         26                MAYIS

Başlangıçtan beri var olan yaşam sözü. şittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz!

Yuhanna 1:1

İsa=yı seyrettik, O=na baktık, diyor. Burada kullanılan sözcük dilimize tiyatro olarak geçmiştir. Tiyatro sadece oturup baktığınız bir yer değil, dikkatle izlediğiniz bir yerdir. Yuhanna üç yıl boyunca sa=yı izlediklerini, O=nu seyrettiklerini, O=na baktıklarını söylüyor. Sonra Yuhanna, ATıpkı Musa=nın çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi, insanoğlunun da yukarı kaldırılması gerekir@ (Yu.3:14) diye yazdı. brani halkı Musa önderliğinde çölde ilerlerlerken, itaatsizlikleri yüzünden yılanlarca ısırıldılar. Tanrı=nın Musa peygambere sunduğu çözüm, tunçtan bir yılan yapıp onu yukarı dikmekti ve yılanlarca ısırılan kişiler kurtulabilmek için yukarıya kaldırılan direğin üstündeki tunçtan yılana bakmak zorundaydılar. Yuhanna bunu sa=ya uyarlıyor ve kurtuluş için imanla O=na bakmamız gerektiğini belirtiyor. Bunun ardından da O=nu hayatımızla izlemek gerekiyor. Bakmak kurtarır, hayatımızla izlemek kutsallaştırır. Yuhanna=nın yi Haberinde belirtildiği gibi, ASöz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O=nun yüceliğini, Baba=dan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul=un yüceliği niteliğinde gördük@ (Yu.1:14).