CUMARTESİ                25               AĞUSTOS

Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, şte Siyon’a sağlam

temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe

taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek.

Yeşaya 28: 16

Bugünkü ayet eski çevride şöyle belirtilir: AO=na iman eden acele etmez!@ Ama orijinalinde şu anlam vardır: Aman eden korkuya kapılarak acele etmez, telaşa düşmez!@ Başka deyişle O=na iman eden yenilmeyecektir.

İman esenliğe, barışa ve umuda doğru hareket eder; imansızlık ise korkuya, huzursuzluğa, telaşa götürür.

İbrahim korku ve telaşa kapılarak Mısır=a gittikten sonra herhangi bir sunaktan, sunudan söz edilmiyor. Neden? Çünkü o korkularına yenik düşmüştü. Gerçekten bugün de durum aynıdır. nsan Tanrı=ya ve O=nun sözüne güvenmeyi bıraktığında, insansal bilgelik, insani yardımlar peşinden koşar ki, bu da büyük sorunlara yol açar. Herhangi bir denenmeden kaçmak, kısa sürede ikinci denenmeyi beraberinde getirir.

Denenme döneminde önemli soru, bu durumdan nasıl çıkabilirim sorusu değil, bu denenmeden ne öğrenebilirim sorusudur. Tanrı=nın imanımızın gelişmesi, büyümesi için iş başında olduğunu unutmayalım.