CUMARTESİ 21              TEMMUZ

Rab, insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi.

Yaratılış 11:5

Çıkış kitabında da Rab=bin aşağıya indiğini okuyoruz (3:8). Ama Çıkış kitabında Rab köle olan brahim soyunu kurtarmak için iniyor. Bu halk Rab=be yakarıyor. Çünkü onlar büyük sıkıntı ve eziyet çekmekteler. Rab=be yakardılar ve Rab aşağıya indi! O=nun aşağıya inmesi kurtuluş getirdi. Babil olayında Rab aşağıya aslında insanı o gurur tepesinden indirmek için indi. nsan kendisini yüceltirse, orada bereket olmaz; sonunda kargaşalık gelir.
Birçok insan tanıyorum ki, onlar Rab=be hizmet etmek istediler, ettiler de ama belirli bir süre. Sonra çöktüler, yıkıldılar, perişan bir şekilde çekip gittiler. Neden? Çünkü hizmet ettiler ve bunun karşılığında yüceltilmek, pohpohlanmak, övülmek istediler.
Rab sa Yuhanna 17=de biz imanlıların birlikte olmaları, bir olmaları için dua etti. Hayatımızda Rab yücelirse, başka deyişle yüceliği Rab=be verirsek, orada birlik olur. Ama yüceliği kendimiz ararsak, orada birlik olmaz.