CUMARTESİ              16               HAZİRAN

Ağlıyorum bunlara. Gözlerimden yaşlar boşanıyor. Çünkü beni avutan,

canımı tazeleyen benden uzak.

Ağıtlar 1: 16

Ağıtlar kitabı, Yeremya=nın peygamberliğinin ardından normal ve doğal bir şekilde gelir. Bu küçük kitapta, onun iç yaşamı açık bir şekilde önümüze serilmektedir. Bunlar Yeremya=nın ağıtlarıdır. Bir yorumcu ADünyada Yeremya=nın ağıtları gibi başka bir şey yoktur@ demiştir. AHer çağda, her ülkede bol bol üzüntü ve acı olmuştur ama üzüntü dolu bir yüreği olan böylesi bir vaiz ve peygamber, yazar bir daha asla doğmamıştır!@ Peygamber Rab=bin bir yargı haberini iletiyor, ama bu haber onun yüreğine büyük bir üzüntü veriyor; bu sert habere dayanamıyor ve gözyaşı döküyor.
Yeremya=nın Ağıtları kitabı, beş bölümden oluşmuştur ve her bölüm bir ağıttır. Bu ağıtlar anlatılamayacak kadar üzüntü doludur. Bunlarda, Yeremya=yı ağlayarak Yeruşalim=e bakarken görüyoruz. Bu kitap göz yaşları ve üzüntüyle doludur. Bir acı şarkısı, bir üzüntü şiiridir ve merhamet sözleriyle doludur. Bu kırılan bir kalbin ilahisi, bir üzüntü mezmuru, bir üzüntü senfonisi, bir kalburdan geçme öyküsüdür. Yeremya=nın Ağıtları, Kutsal Kitap=ın ağlama duvarıdır, diyebiliriz.