CUMARTESİ              15                EYLÜL

Avram, yeğeni Lut=un tutsak alındığını duyunca, evinde doğup yetişmiş üç yüz on sekiz adamını yanına aldı… onları gruplara ayırdı, gece saldırıp onları bozguna uğrattı…

Yeğeni Lut=la mallarını, kadınları ve halkı geri getirdi.

Yaratılış 14:14-6

Avram=ın o küçük askeri ordusu zafer kazandı. Neden? Birinci neden, bu askerlerin Avram=ın evinde doğmalarıydı. kinci neden bu askerler yetişmiş ve silahlıydılar.

3. Bu askerler deneyimliydi. Yani silahlarını kullanmasını biliyorlardı. Cesur, atılgan olabilirsin, yeterince silahların da olabilir, ama bu silahları kullanamıyorsan, sana bir yarar getirmez.

4. brahim=in askerleri önderlerine inandılar.

5. Bu askerler arasında bir birlik vardı

6. Bu askerlerin hedefleri aynıydı

7. Onların performansı vardı

Tekrar edeyim: Mesih imanlılarının savaşı insanlar değil, şeytandır, silahları da Tanrı Sözü=dür.

Bizler Tanrı Sözü=nü ne kadar iyi biliyorsak, o kadar gelen saldırılara karşı dayanaklı oluruz (2 Tim. 3:16S17).

Bizi kurtaran Rab, bizi eğitmek ve her iyi iş için donatmak istiyor (br.13:20S21).