CUMARTESİ        14              TEMMUZ

RAB Nuh=un ardından kapıyı kapadı.

Yaratılış 7:16

Rab ile yürüyen Nuh ve ailesine bir gemi aracılığıyla kurtuluş geldi. Onlar bu yargıdan kurtuldular. Bu harika bir şekilde bizim kurtuluş gemimiz olan sa Mesih=i göstermektedir. O=na iman eden herkes o sonsuz kurtuluşa kesin olarak sahiptir.
Nuh olayında beni her zaman teşvik eden, sevindiren şu sözler yazılıdır Yaratılış 7:16=da: ANuh ve ailesi gemiye girdikten sonra, RAB Nuh=un ardından kapıyı kapadı!@ Artık geri dönüş yok. çeri çağıran Rab, içeri girildiğinde kapıyı kapayan Rab. Bu kurtuluş güvencesidir. Mesih=e iman eden bir kimseyi hiçbir kimse Rab=bin elinden alamaz.
Tanrı braniler=i Mısır diyarından çıkardıktan sonra onları Kızıl denizini yararak karşıya geçirdi ve sonra deniz tekrar birleşti. Musa bu halka şöyle dedi: AKorkmayın, bekleyin. Rab=bin sizi bugün nasıl kurtardığını göreceksiniz. Bugünden sonra Mısırlılar=ı bir daha asla, ebediyen görmeyeceksiniz@ (Çıkış 14:13S14).
Rab=de geri dönüş yok. Kurtuluş garantidir.