CUMARTESİ               09                HAZİRAN

 Eğer günahlarımızı açıkça söylersek itiraf edersek güvenilir olan ve hakça davranandır;
öyle ki, günahlarımızı bağışlar ve bizi her suçtan arıtır.

1 Yuhanna 1:9

Bugünkü ayetimiz, AEğer@ ile başlıyor. AEğer günahlarımızı açıkça söylersek!@ AEğer Tanrı=yla beraberliğimiz vardır dersek!…@ AEğer ışıkta yürürsek…@ şte günahlı insanla kutsal Tanrı=yı bir araya getirmenin yöntemi, günahların itiraf edilmesi, açıkça söylenmesidir. Atiraf@ aynı şeye evet, yani Tanrı=nın söylediğinin aynısını söylemektir. Tanrı, yaptığınızın günah olduğunu söylüyorsa, siz de O=nun tarafına geçip, ADoğrudur Rab! Bu bir günahtır@ diyorsunuz. tiraf edince Tanrı ne yapar? Sizi arıtır! ncil=de sa Mesih kaybolan bir oğuldan söz eder. Oğul her tür pisliğe girip çıkar, babasından aldığı mirası har vurup harman savurur. Sonunda pişman olarak üstü başı kirli, pis bir şekilde geri döner. Babası onu sevgiyle kabul eder, ona yeni elbiseler giydirir. Oğlu ertesi gün, ABaba ben yine uzaklara gidip domuz ağıllarında çalışacağım!@ demedi.
Günahlarımızı itiraf ettiğimizde onlara sırt çevirdik, Tanrı=nın söylediğinin aynısını söyledik, demektir. Tanrı günahtan nefret eder ve şimdi de siz nefret ediyorsunuz demektir. tiraf sizinle Tanrı arasındaki bağlantıyı, ilişkiyi düzeltir.