CUMARTESİ           01                EYLÜL

Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak.

Mezmur 133: 1

Kardeşlerin birlikte olması sevgi, anlayış, hoşgörü içinde yaşaması harika bir koku yayar dünyaya. Ama arada kargaşa, kavga varsa, bir sürtüşme, çekişme varsa o güzel koku berbat bir kokuya dönüşür. Topluluk içinden bu kötü koku etrafa yayılar.

Yakup 3:13 4:10 ayetler arasında hem Lut=un hem de topluluklar arasındaki barışı, esenliği bozan şeyin insan yüreği olduğunu belirtir. nsanın yüreğinde bu sorunlar vardır. Yani sorunun kökeni insan yüreğidir.

Lut, tanrısal bilgeliğin ardınca gitmedi; aksine bu dünyanın bilgeliği ardınca gitti, tıpkı daha önce amcası brahim=in Mısır=a giderek yaptığı gibi. Lut kendisiyle barış içinde olmadığından dolayı brahim=le de barış içinde olamadı. Tanrı=yla barış içinde olamayan insan kendisiyle de barış içinde olamaz. Kendisiyle barış içerisinde olmayan insan başkalarıyla da barış içerisinde olamaz.