CUMA           6              TEMMUZ

Altın nasıl donuklaştı, saf altın nasıl değişti? Kutsal taşlar sokak başlarına dağılmış. Değerleri saf altınla ölçülen Siyon çocukları nasıl çömlekçi işi, toprak testiler gibi sayılır oldu!

Ağıtlar 4:1S2

Yeremya altını, Siyon delikanlılarıyla kıyaslıyor. Altın kaplar gibi olan srail=in en iyi delikanlıları şimdi toprak testiler gibi olmuşlar. Kırılmışlar. Savaşın korkunç ve dehşet verici yanı, ulusun en iyi delikanlılarını yok eder. Yahuda delikanlıları Tanrı=ya hizmet etmiyorlardı ve şimdi sadece kırık testiler gibiydiler. Bu çok trajik bir resimdir.
Biz insanlar genelde gururluyuz. nsanlara son zamanlarda kendi haklarında iyi şeyler düşünmeleri söyleniyor. Her sabah kalktığınızda aynaya bakın ve ASeni seviyorum!@ deyin kendi kendinize denmektedir. Ama Mesih imanlılarının buna ihtiyacı yok, çünkü onlar kendilerini zaten seviyorlar! Nasıl mı? Tanrı=nın onlara değer verdiğini ve sevdiğini biliyorlar da ondan.
Elçi Pavlus, imanlıyı toprak bir kaba benzetir. Ancak burada konu kabın neden yapılmış olduğu değil, nasıl kullanıldığıdır. Bizler ne tür kaplarız? Rab için mi yoksa kendimiz için mi kullanılan kaplarız?