SALI             03                NİSAN

Mesih sa=da olanlara artık hiçbir

mahkûmiyet (yargılanma) yoktur.

Romalılar 8: 1

Mesih sa=da olmak, kurtuluşun en büyük garantisidir. ncil=de Mesih=te ya da sa=da sözü, 100 kereden fazla kullanılır. Mesih sa=nın kendisi ASiz bende ve ben de sizde@ diye bu gerçeği dile getirdi. man edince biz Mesih=teyiz. Bunu biraz olsun açıklayabilmek için şu benzetmeyi vereyim:
Kuş havadadır, hava kuştadır.
Balık sudadır, su balıktadır.
Demir ateştedir, ateş demirdedir.
Yani kuş havadadır, ama aynı zamanda hava kuşun içinde, ciğerlerindedir. Balık su içinde yaşar ama yine de su balığın içindedir. Demir ateşin içerisinde erir, ateş de demiri eritir.
Bizler de sa=ya gelip O=na iman edince, Mesih=e konuluyor ve Mesih=te oluyoruz.
Mesih=te olunce, O da bizdedir.
Evet, imanlı Mesih=te, Mesih de imanlıdadır. Bu nedenle
Mesih sa=da olanlara artık hiçbir yargılanma yoktur!