PAZARTESİ             02               NİSAN

O gece Mısır=dan geçeceğim… bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak.

Kanı görünce üzerinizden geçeceğim… ölüm meleği size hiçbir zarar vermeyecek.

Çıkış 12:12-13

İbrani halkı ölüm meleğinden kurtulmak için kurban kesip kanını kapılarına sürmeleri gerekliydi. Sürdüler ve kurtuldular. Kanı sürmeyen her evde ölüm vardı.
İsa Mesih=e iman edenler de simgesel açıdan O=nun kanını yüreklerinin kapılarına sürdü ve böylece Rab=bin bedenine konuldu. Bu nedenle imanlılar da gelecek olan yargıdan kurtuldu; hem de yüzde yüz. Neden? Çünkü imanlılar sa=dadır ve O=nda korunmaktadırlar. Tıpkı bu halkın evin içinde kapılarına sürdükleri kan aracılığıyla kurtulup korundukları gibi.
İsa=da olmak, kurtuluşun garantisidir. ncil=deki en önemli sözlerden biri, Mesih sa=da olmak! sözüdür. Nasıl kurtuluyoruz? Mesih=e konularak. Yani kurtulmak Mesih=te olmak demektir. Bir insan sa=ya iman eder etmez, Kutsal Ruh=un vaftizi aracılığıyla Mesih=in bedenine konulur, O=nunla birleşir (1.Kor.12:1213). Bizlere, ARab=le birleşen kişi, O=nunla tek bir ruh olur@ denilmiştir (1.Kor.6:17). Bu nedenle Mesih=e iman eden sonsuza dek O=na ait olur.