CUMA 3              AĞUSTOS

İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.

İbraniler 11:1

Kutsal Kitap imana değinirken, güvenmek ve emin olmaktan söz eder. man duyguların kabarması değildir, ki duyguların da yeri vardır hayatımızda (br.11:1719). Gerçek iman Tanrı Sözü=ne dayanır (Rom.10:17). Tanrı brahim=e sesleniyor ve onun aracılığıyla ne yapmak istediğini belirtiyor ve brahim Tanrı=nın Sözü=ne güvenip itaat ediyor.
Bizler Tanrı=ya verdiğimiz herhangi bir sözle değil, Tanrı=nın verdiği vaat aracılığıyla kurtuluyoruz. brahim=e Tanrı seslendi, ona vaatte bulundu ve brahim buna imanla karşılık verip itaat etti (br.11:8S10).
Kutsal Kitap kurtuluşun ta başlangıçta Tanrı=nın verdiği vaade dayandığını gösteriyor (Yar.3:15). Bu vaadin en doruk noktası sa Mesih=in çarmıhta ölmesidir ( Yar.22:2; Ef.2:16; br.8). Tanrı bir antlaşma yaptıysa, söz verdiyse, o sözünü kendisi yerine getirir ve Rab verdiği vaadini, sözünü kesinlikle tutar. Ve Rab bizim iman ile sahip olduğumuz kurtuluşu garanti eder.