CUMA                23                MART

Kendi gözünde mertek dururken kardeşine nasıl, ABırak gözünden çöpü çıkarayım@ dersin?

Matta 7:4

İsa Mesih bize kendi gözümüzde kocaman bir mertek kocaman bir sırık varken başkasının gözünde olan küçücük bir çöpü çıkarmanın olanaksız olduğunu çok açık bir şekilde belirtiyor. Böyle bir durumda, başkasının gözündeki çöpü çıkarmamıza imkan yoktur. Çünkü doğru dürüst görmemiz zaten olanaklı değildir. Bu halimizle çöpü çıkarmaya yeltenmek sadece aldatmaca ve ikiyüzlülük olur. Böylece başkasının gözündeki kıymık ya da çöpe ait sa=nın ne demek istediğini öğreniyoruz. Bu çöp, bir başkasının bize karşı takındığı bir durum olabilir. Mertek aynı zamanda, diğer bir kimsenin gözündeki çöpe karşılık bizim gösterdiğimiz sevgisiz tutumdur. Diğer bir kişide de kesinlikle hata vardır. Ama o hataya karşı bizim gösterdiğimiz tepki yine hatadır. Neden? Çünkü onda olan çöp bizde kin yaratmış ve bizi buz kalıplarına dönüştürmüştür. Bizde eleştiriciliği, acılığı ve kötü düşünceyi oluşturmuştur. Bunların tümü sevgisizliğin çeşitli şekilleridir. Yargılamada en büyük zararı kendimize verdiğimizi de unutmayalım!