CUMA             22               HAZİRAN

İsyanlarım boyunduruğa döndü, RAB=bin eliyle birbirine tutturulup boynuma geçirildi, gücüm tükendi. Rab karşı duramadığım insanların eline verdi beni.

Ağıtlar 1: 14

Değerli okuyucu, Tanrı=nın yüreği size doğru sevgi ve özlemle uzanmaktadır. Ama O=na sırtınızı çevirirseniz sizi sevdiği halde sizi kesinlikle yargılayacaktır.
Tanrı sevgi Tanrısı olduğu kadar doğruluk ve kutsallık Tanrısı=dır. Tanrı yaptığı şeyleri doğru bir Tanrı olduğu için yapar. Gözlerini kötülüğe kapatamaz. Kendi bağlıları O=na itaatsizlik ettiklerinde bu O=nun kalbini paramparça ettiği halde onları disipline koymalıdır. Yeremya bizlere Tanrı=nın kalbini gösterir; Yeremya ağladığında Tanrı ağlamaktadır; Yeremya üzüntü çektiğinde Tanrı üzüntü çekmektedir. Biz olup bitenleri anlamıyoruz; ama önemli olan, Tanrı=nın izin verdiği her şeyde doğru olduğunu bilerek O=na güvenmektir. Halkın başına gelecekler Rab=bin kalbini paramparça ettiği halde Yeruşalim=in yıkılmasına ve halkın sürgüne gitmesine izin vermekte haklıydı.