CUMA               15               HAZİRAN

Yahuda acı çekip ağır kölelik ettikten sonra, sürgün edildi.

Ağıtlar 1: 3

Ağıtlar kitabı, .Ö. 586’da kral Nebukadnessar tarafından yıkılan Yeruşalim konusu ile ilgili beş ayrı ağıttan oluşur.
Siyon kentinin viraneye dönüşmesi öylesine canlı bir şekilde anlatılır ki, bu kitabın da Yeruşalim kentinin yıkılmasından kısa bir süre sonra yazıldığını gösteriyor (.Ö. yaklaşık 586 ya da 585). Bu tarihlerde Yeremya henüz Mısır=a gitmemiştir.
Yeruşalim=in düşüşü, korkunç bir acı ve sıkıntı dönemiydi. Ağıtlar Kitabı=nın yazılmasının nedeni işte bu felaketti. Bu kitap, Yeremya=nın ön bildirilerine bir tür ek olarak görülebilir. Peygamberin Yeruşalim=in ve tapınağın yıkımından dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade eder. Ön bildirilerinin yerine geldiğini görerek mutlu olmak yerine Yeremya, halkının çektiği sıkıntılar nedeniyle acı acı ağlar.
Yeruşalim kenti dul kalan kadına, içinde oturanlarsa çocuklarına benzetilir.