CUMA              14                EYLÜL

Avram, yeğeni Lut=un tutsak alındığını duyunca, evinde doğup yetişmiş üç yüz on sekiz adamını yanına alarak dört kralı Dan=a kadar kovaladı.

Yaratılış 14:14

İbrahim=in kendisini koruması için küçük bir ordusu vardı ve bu küçük orduyla zafer kazandı. Bu zaferin kazanmasında 7 önemli nokta görüyoruz: 1. Asker olarak seçilen bu insanlar brahim=in evinde doğdular (14). Ruhsal kapsamda bakarsak, bizler de Tanrı=dan doğduk ve ATanrı=dan doğan dünyaya üstün gelir@ diye okuyoruz (1 Yu.5:4=te).

Bizim ilk doğumumuz Adem=dedir ve yenildik. kinci doğumumuz yeni doğuş Tanrı=dandır ve bu bizi Tanrı çocukları yapar (Ef.2:19S23).

2. brahim=in adamları silahlandılar.

İstekli ve cesur olmakla bir savaş kazanılmaz. Askerlerin donanımlı olmaları da gereklidir. Yani silahları olmalıdır.

İmanlıların da ruhsal alanda savaşı kazanmaları için ruhsal silahları olmalıdır. Bu silahların ne olduğunu Ef.6:10S18 ayetler arasında veriyor. Unutmayalım, bizim silahlarımız fiziksel değil, ruhsaldır (2 Kor.10:3S5). Bu savaş sırasında her zaman Kutsal Ruh=un gücüne ihtiyacımız vardır. Tanrı=nın Sözü ve dua yaşamı bizim etkili silahımızdır (H..6:4).