CUMA        13              TEMMUZ

Nuh doğru bir insandı… Tanrı yolunda yürüdü.

Yaratılış 6: 9

Hanok Rab ile yürüdü. Rab ile yürümenin karşılığı olan yaşamı aldı. Hanok ölümü tatmadan yukarı alındı. Bu Mesih sa aracılığıyla sonsuz yaşama kavuşanları göstermesi bakımından harikadır.

Rab ile yürüyen ikinci kişi Nuh=tur. Okuduğumuz gibi, ANuh Tanrı yolunda yürüdü!@ Rab onu da bir gemi aracılığıyla kurtardı.

Ama diğer insanlar öylesine günaha battılar ki, Rab insanlığı yeryüzünden yok etti tufan aracılığıyla. şte burada bir sorun beliriyor, özellikle de ilahiyat okuyanlar için. Efendim, Sümerliler=de de Nuh tufanına ilişkin masal vardır. Sonra tufanın yeryüzünü birden kaplaması mümkün değildir, diyorlar. Bu doğrudur. Dünyamız düz olsaydı, bu mümkün olabilirdi. Ama yuvarlak olduğu için, bu mümkün değildir. Orta doğuyu su basarken, Amerika=yı, Avrupa=yı ya da Avustralya=yı su basması olanaksızdır. Oysa bunun yanıtı bence çok basittir. Tanrı neden tufanı yolladı? nsanların günahları için. Bu tufan ile Rab insanlığı yok etti. O zaman insanın olmadığı Amerika kıtasına ya da başka kıtalara tufan göndermesine gerek yoktu!