ÇARŞAMBA         30                MAYIS

Bunları size yazmamızın nedeni,

sevincimizin doruğa erişmesi içindir.

1 Yuhanna 1:4

Elçi Yuhanna, bu mektubu yazmasının başka bir nedenine daha değiniyor: ASevincimiz tam olsun, doruğa ersin!@ Küçük bir sevinç değil, ancak paydaşlıktan doğan büyük bir sevince sahip olmak ne kadar güzel bir şeydir! Kilisede Rab=bin Sofrasının yapılışı bir eylemdir; vermek bir eylemdir, dua etmek bir eylemdir. Ancak bu bölümde Yuhanna=nın burada sözünü ettiği, Pavlus=un da şu ayette belirttiği beraberlik (ortak olma) tecrübesidir: AO=nu tanımak, dirilişinin gücünü bilmek ve elemlerine ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek… istiyorum@ (Fil.3:10).
Etiyopyalı bir adam vardı. Tanrı=nın Ruhu Flipus adındaki öğrenciyi ona yolladı ve Filipus ona Rab=bin müjdesini açıkladı. Bu açıklamayla bu adam sevinçle dolarak yoluna devam etti. Neden? Çünkü Mesih=i tanımıştı.
Yuhanna, beraberliğimiz olsun ve sevincimiz tam olsun diye bunları yazdığını söylemişti ve gerçekten de eğer Tanrı ile paydaşlığımız, beraberliğimiz varsa, sevincimiz de doğal olarak tam olur.