ÇARŞAMBA         23                MAYIS

Başlangıçta söz vardı.

Söz Tanrı=yla birlikteydi ve söz Tanrı=ydı!

Yuhanna 1:1

İncil=de Yuhanna kesiminin ilk ayeti şöyledir: ABaşlangıçta söz vardı. Söz Tanrı=yla birlikteydi ve söz Tanrı=ydı! Başlangıçta O Tanrı=yla birlikteydi@. Ardından yaratma işine gelir: AHer şey O=nun aracılığıyla var oldu; var olan hiçbir şey O=nsuz olmadı@.
Milyar ya da trilyonlarca yıl geriye, yaratılışın da gerisine git, orada yine Tanrı ve O=nun Sözü olan sa Mesih vardır. Yuhanna=nın ne yazdığına dikkat edin: ABaşlangıçta Söz vardı@ (var değil). Başka deyişle bu, başlangıcı olmayan bir başlangıçtır; çünkü O=nun başlangıcı yoktur. ABaşlangıçta Söz vardı@ ayetinin anlamı şudur: Geçmişe doğru istediğiniz kadar yolculuk edin ve istediğiniz bir yerde durun ve orada da sonsuzluktan çıkıp gelen Mesih sizi karşılar. Bu akıllara durgunluk veren ve Yuhanna 1:14’e gelene dek bunun yüceliğini anlamakta aciz kalırız: ASöz beden oldu insan oldu aramızda yaşadı!@ Bu da bizi, sa=nın doğduğu yer olan Beytlehem=e geri götürür ve oradan başlayarak kavramaya başlarız.