ÇARŞAMBA                21                HAZİRAN

Kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle beraberliğimiz, paydaşlığımız olur ve O=nun Oğlu sa=nın kanı bizleri her günahtan arıtır.

1 Yuhanna 1:7

ABiz de ışıkta yürürsek!@ demek Tanrı=nın Sözü=nün ışığında yürürsek, demektir. Dikkat edin, burada ışığa göre yürümekten söz etmiyor, ışıkta yürümekten söz ediyor. Bu da bizim için şu anlama geliyor: Önemli olan nasıl yürüdüğümüz değil, nerede yürüdüğümüzdür. Tanrı=nın önüne gelip O=nun Sözü=nün günahlı yüreklerimizin üzerinde parlamasına izin verdik mi?
Görüldüğü gibi, karanlıkta yürüyüp iyi bir durumda olduğunuzu düşünmeniz mümkündür.
Dünyanın her tarafında insanlar ibadet yerlerine gidip dinsel ibadetlerini yapmaktadırlar. Ancak bu insanlar Tanrı=nın Sözü=nü işitmiyorlar. Sonuçta karanlıkta oturup ekonomi, politika, iyi yaşam ya da iyi yaptıkları bir şey ile ilgili konulardan söz edip teşvik alırlar. Ve rahatları yerindedir. Elbette öyle olacak! Eğer Tanrı=nın Sözü=nün ışığı altına gelselerdi, günahlı olduklarını ve Tanrı=yı kendi düzeylerine indiremeyeceklerini anlarlardı. Yuhanna, Tanrı=yla beraberliği olduğunu iddia edip günahta yaşayan birinin yalan dediğini, söyler.