ÇARŞAMBA             20               HAZİRAN

RAB haklıdır, çünkü buyruğuna karşı geldim; şimdi dinleyin, ey halklar,

çektiğim acıyı görün; erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti.

Ağıtlar 1:18

Yeremya, Yeruşalim=in yıkılmasının yasını tek başına tuttu. Küllerin arasında ağlayarak durdu. Bu kent neden yıkılmıştı? Ulus günah işlemişti. Rab=be sırtlarını dönmüş ve günah içinde yaşamışlardı. Bu nedenle yıkılmıştı. Peygamber Tanrı=nın haklı olduğunu söylüyor. Bunu Tanrı yapmıştı ve Tanrı yaptığı her şeyde doğru ve haklıdır. Tanrı günahı eninde sonunda yargılayacaktır. Yeruşalim=in başına gelen de buydu.
Yeremya bize iki noktayı göstermiştir; bunlardan biri acı, diğeri tatlıdır. Yeruşalim günah işlemiştir, buna karşın Tanrı Yeruşalim=i sevmektedir. AYeruşalim büyük günah işledi@ ve ARab haklıdır.@ Tanrı onları, Asonsuz bir sevgiyle sevdiğini@ söylemiştir. Tanrı bu yargıyı onların başına adil olduğu için getirmişti.
Tanrı seni de seviyor ve günahlarından tövbe edip kendisine dönmeni bekliyor. Günah içinde yaşarsan, eninde sonunda yargı gelecektir. Bundan hiç kuşkun olmasın! Bunun yanında Tanrı=nın sevgisi ve inayeti halen senin üzerindedir. O senin de günahtan dönmeni bekliyor.