ÇARŞAMBA                2                  MAYIS

İsrail Kralı mektubu okuyunca üstünü başını yırtıp şöyle haykırdı: ABen Tanrı mıyım,

can alıp can vereyim? Nasıl bana bir adam gönderip onu cüzamından kurtar der?@

2 Krallar 5: 7

Aram kralının, komutanının cüzamdan iyileştirilmesini isteyen mektubu srail kralını çok rahatsız etmişti. Mektupta şunlar yazılıydı: ABu mektupla birlikte sana kulum Naaman=ı gönderiyorum. Onu cüzamdan kurtarmanı dilerim.@ srail kralı ABen Tanrı mıyım, can alıp can vereyim?@ diye bağırmıştı. Mesaj yanlış kişiye yollanmıştı. srail kralı mesajı okumuştu ama mesajın kurtuluşu getirecek olan Elişa=ya gitmesi gerekti.
nsan günahlıdır. Genelde bunun bilincindedir ve bundan da kurtulmak istiyor. Ama şimdiye kadar da kurtulamadı. Neden? Çünkü doğru yere gitmedi. Bu kadar dinin, tarikatın ortaya çıkmasının nedeni de budur. nsan günah cüzamına yakalandığını biliyor. Ve bundan kurtulmak için de iyilik ediyor, dinsel kurallara uyuyor, sadaka veriyor ki, belki Rab merhamet eder de onun günahlarını bağışlar.
Bu bize yine, kim olursa olsun, kimsenin kimseyi günah hastalığından kurtaramayacağını gösteriyor. Tek kurtuluş yolu, büyük doktor olan Tanrı=nın kendisidir. nsan diri Tanrı=ya gittiğinde kurtuluş bulur.