ÇARŞAMBA 18              TEMMUZ

RAB insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi ve şöyle dedi: ATek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar.@

Yaratılış 11:5S6

Rab insanı yaratırken ona üstün yetenekler verdi. Bu yetenekler Rab=bi yüceltmek için kullanıldığı süre insana zarar vermez. Rab aynı zamanda insana vermiş olduğu yeteneklerin ne kadar etkili olduğunu da bilir. nsan kafasına koyduğu şeyi bir yolunu bulup yapar. Tek dil konuşulması insan için büyük avantajlar sağlıyordu.
Babil kulesi olayında insanlar aynı dili, aynı lehçeyi konuşuyorlardı. Düşünce kavramları aynı sözlerle ifade edilirdi. Ancak bir eksikleri vardı. Yaşamlarının merkezi artık Rab değil, kendileriydi. Tanrısız insan bir hiçtir. Yani onların yaşamları bir hiç, uzay gibi bomboştur.
Dostum, dikkat edelim ki bizim hayatımız da bomboş olmasın.