ÇARŞAMBA 15              AĞUSTOS

İbrahim çadırını toplayıp çeşitli yerlerde

konuklayarak Negev=e doğru ilerledi.

Yaratılış 12:9

İman insanı ileri doğru götürür. man hayatında yerinde durmak yoktur. manda yürüdükçe, imanda büyümeye de başlarız. u sözlere dikkat edin: Abrahim yola çıktı@ (12:4), Aayrıldı@ (12:4), Aülke boyunca ilerledi@ (12:6), Ahareket etti@ (12:8), Agöçe devam etti@ (12:9).
Tanrı brahim=i hep hareket halinde tuttu. nsanın yerinde durması, yerinde sayması tehlikeli bir durumdur. Anayet tahtına tam güvenle yaklaşalım. Öyle ki ihtiyaç duyduğumuz anda lütuf ve inayete kavuşalım@ (br.4:16) diye okuyoruz braniler=de.
İbrahim nereye gideceğini ve ne yapacağını nereden biliyordu? Yanıtı bize yine Yaratılış 12:8 ayeti veriyor: Abrahim Rab=be bir sunak yaptı ve Rab=bi adıyla çağırdı!@ brahim nereye gittiyse orada Rab=be bir sunak sundu. Tanrı=ya açıkça tapınmaktan, O=na ilişkin tanıklık etmekten utanmadı, putperest komşularından, insanlardan çekinmedi. Rab de ona her zaman yol gösterdi.