ÇARŞAMBA                12                EYLÜL

Sizler dünyanın ışığısınız… Işığınız insanlar önünde öyle parlasın ki,

iyi işlerinizi görsünler ve göklerde bulunan Babanızı yüceltsinler.

Matta 5:14, 16

İmanlılar olarak, asla imanımızın ilkeleri olan doğruluktan, barıştan, sevgiden taviz veremeyiz. Bizler her zaman doğruluk ve sevgi ilkesinde insanlarla yaşayacağız, yardıma muhtaç olanları gördüğümüzde, imkanlarımız dahilinde elimizden geleni de yapacağız (Luka 10:25S37; Gal.6:10). Bizler madem ki dünyanın tuzu ve ışığıyız, o zaman da dünyaya tadı ve ışığı bizim vermemiz gerekiyor. Bunu da hayatımızla, tutum ve davranışlarımızla göstermeliyiz. Bunun örneklerini Kutsal Kitap=ta fazlasıyla görüyoruz. Örneğin, Yusuf. Rab onu kullandı ve Mısır=da birçok ulusların kurtulmasına neden oldu. Nehemya, putperest bir krala hizmet etti, ama Rab bu kralı bile kendi amacı için kullandı ve Nehemya=nın Yeruşalim=e gidip oranın duvarlarını onarmasını sağladı. Ester, putperest bir kralla evlendi ve Rab Ester yoluyla kendi halkının yok olmasını engelledi. Daniel, Babil=de kendisine danışılan birisi oldu.

Bu nedenle bizler de çeşitli dönemlerde çeşitli insanlarla çalışabiliriz; ama her zaman kim olduğumuzu asla unutmamalıyız ve yaptıklarımız Rab=be onur getirmelidir.