ÇARŞAMBA          11                NİSAN

Karşıma bir ordu konak kursa, yüreğim korkmaz,

karşıma savaş bile çıksa, ben onda da emin olurum.

Mezmur 27: 3

Davut peygamber neden bir kabadayı gibi konuşuyor? Aslında öyle değil, Davut, Rab=be güvendiği için korkmuyor ve güvenini yitirmiyor. Tanrı bizler için aynı sağlayışı vermektedir. O=na güvenebiliriz. Karşımızda kim olursa olsun bizimle birlikte olan en güçlü Kişi vardır. Rab benimleyse ben kimden korkarım ki! Rab sa ölümden dirildikten sonra kendi öğrencilerine kerelerce göründü. Onlara konuştu, ama konuşmaya başlamadan önce genelde AKorkma@ sözünü kullandı. Sen de Rab sa=ya iman ettiysen, senin de diri Rab=bin, diri kurtarıcın vardır. Korku çeşitli kılıkta ve çeşitli yönlerden bize saldırmak ister, ama Rab sa bize Akorkma@ diyor. Kutsal Kitap=ta yılın her günü için bir korkma sözü vardır. Herkes gibi benim de doğal korkularım vardır. ğneden korkarım. Uçaktan korkarım ve yüksek bir yere çıktığım zaman korkularımı kendi başıma yenemediğimi bildiğim için Rab=be dua ederim.
Peki dostum, senin korkularında, kaygılarında güvenebileceğin biri var mıdır? Davut peygamberin vardı, benim de vardır. Bu seven Tanrı=dır.