ÇARŞAMBA 1              AĞUSTOS

İman Haberi duymakla, Haberi duymak da Mesih=in Sözü aracılığıyla olur.

Romalılar 10: 17

Tanrı=nın konuşması insan yüreğinde iman mucizesini oluşturur. Bugünkü ayetimizde de okuduğumuz gibi, Aman haberi duymakla, Haberi duymak da Mesih=in Sözü aracılığıyla olur.@
İbraniler=de şöyle yazar: Abrahim çağrıldığında miras alacağı yere gitmek için imanla Tanrı buyruğuna uydu@ (br.11:8). Yani brahim Rab=bin çağrısına imanla karşılık verdi.
Gerçek iman Tanrı Sözü üzerine kuruludur ve insanı itaate götürür.
Tanrı brahim ve Sara=yı ancak onlar itaat ettiklerinde kullanıp bereketleyebilirdi (2 Kor.6:14S7:1).
Bugün günahlı bir insanın günahlarından kurtulması için brahim ve Sara=da olduğu gibi bir deneyimden geçmesi gerekmiyor. Ama imanlıların hayatlarında Tanrı=nın yüceliğini gördükleri zaman, yani temiz, pak, dürüst hayatlarını gördüklerinde bu onları Tanrı=ya çeker (Matta 5:16), ve Tanrı=nın Sözlerini duyduklarında yüreklerinde iman oluşmaya başlar (H..1:8).