PAZAR            26            TEMMUZ

Öfkeli kişi çekişme çıkarır,

huysuz kişinin başkaldırısı eksik olmaz.

Süleyman’ın Özdeyişleri 29:22READ MORE