SALI       23            HAZİRAN

İsa yüksek sesle bağırdı: Tanrım, Tanrım, beni neden bıraktın?…

İsa yeniden yüksek sesle bağırıp ruhunu teslim etti.

O anda tapınağın ön perdesi yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye ayrıldı.

Matta 27:46,50,51READ MORE