PERŞEMBE       28            MAYIS

Kaya porsukları güçsüz bir topluluktur,

ama yuvalarını kaya kovuklarında yaparlar.

Süleyman’ın Özdeyişleri 30:26READ MORE