SALI       26            MAYIS

Kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra

yerinizde durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanın.

Efesoslular 6:13READ MORE