SALI          12            MAYIS

Bilgisiz heves işe yaramaz, acelecilik insanı yanılgıya düşürür…

Her tür acelecilik hep yoklukla sonuçlanır.

Süleyman’ın Özdeyişleri 19:2; 21:5READ MORE