PERŞEMBE             23            NSAN

“Ben dünyanın ışığıyım” dedi. “Benim ardımdan gelen

asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur!”

Yuhanna 8:12READ MORE