PERŞEMBE              16            NSAN

Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir.

Yeşaya 55:9READ MORE