CUMARTESİ              4            NSAN

İnayet ve sadakat seni brakmasnlar.

Bala onlar boynuna, yaz yüreinin levhasna.

Süleyman=n Özdeyileri 3:3READ MORE