CUMARTESİ         29              ŞUBAT

Henüz umut varken çocuunu eit,

onun ykmna neden olma.

Süleyman=n Özdeyileri 19:18READ MORE