PAZARTESİ            10              ŞUBAT

RAB diyor ki, AYol kavÕaklar2nda durup bak2n, eski

yollar2 sorun, iyi yol nerede, öğrenin; o yolda yürüyün,

canlar2n2z rahata kavuÕur. Ama onlar, >O yolda yürümeyiz= dediler.@

Yeremya 6:6READ MORE