CUMARTESİ           01              ŞUBAT

Mesih bizi nasl sevdiyse ve bizim için kendisini

güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasl Tanr=ya

sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

Efesliler 5:2READ MORE