CUMA             24               OCAK

Yetkin birliin ba olan sevgiyi giyinin.

    Koloseliler 3:14READ MORE

Sevginin huzur, esenlik ve güven veren bir özellii vardr. Sürekli huzursuz, güvensiz, tereddüt içerisinde olan, hatta saa sola saldran insanlar aslnda sevgisiz kalm insanlardr. Bir yazarmzn da dedii gibi, AVururum, krarm, datrm diyen insanlarn yürekleri sevgisiz ve bo kalmtr. Bo bir bidon da çok gürültü çkarr!@ Böyle insanlarn tanrsal sevgiye ihtiyaçlar vardr.
Sevgi, insan ilikilerinde salam bir köprüdür. Yani sevgi iki insan birbirine yaklatrr. Sevgi yaanrken insan mutluluk duygusu ile zenginlemeye balar. Bazen sevgiyi sadece bir duygu olarak görürüz, oysa sevmek bir eylemdir. Sevgi bir fabrika gibidir, onun ürettii yine sevgidir; öyle bir sevgi ki, bu hem alana güç verir hem de verene.”My Hidden Paragraph Here