PERŞEMBE              23               OCAK

       Bir kimse susamışşa

    bana gelsin ve içsin

Yuhanna 7:37bREAD MORE