PERŞEMBE          16               OCAK

Sevmeyen kii Tanr=y tanm deildir. Çünkü Tanr sevgidir.

1.Yuhanna 4: 8READ MORE