SALI           7               OCAK

En yüce Olan, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir.

Luka 6:35READ MORE